Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

Vodní dílo Landštejn bylo vybudováno na potoce Pstruhovci pod z?íceninou hradu Landštejna asi 8 km západn? od Slavonic a 25 km jihovýchodn? od Jind?ichova Hradce. Stavba p?ehrady, jejímž hlavním ú?elem je ochrana obcí ležících níže po proudu p?ed velkou vodou a akumulace vody pro vodárenské ú?ely, byla dokon?ena roku 1973. Za 25 m vysokou a 376 m dlouhou sypanou hrází vzniklo jezero o rozloze 40 ha s celkovým objemem 3,12 mil. metr? krychlových zadržené vody. Nejv?tší hloubka vody v jeze?e dosahuje 21 m. K nádrži a okolo ní vedou trasy turistických zna?ek: modrá z Nové Byst?ice (asi 10 km) nebo z ?eského Rudolce (asi 15 km), ?ervená ze Starého M?sta pod Landštejnem (asi 4 km) a zelená okružní s výchozím místem u hradu Landštejna.